חסכון במים כימות

על-ידי


דצמבר 17, 2013 9:37 pm


הכלים:
שעון עצר, דלי ומחשבון
  • בדקתי כמה זמן לוקח לי להתקלח – 4 דקות (הייתי בטוח שיותר).
  • חישוב פשוט ושימוש בדלי מראה שמדובר ב 64 ליטר (רחוק מהנתונים שכל מוכרי החסכמים מפרסמים).
  • קניתי חסכם כמו זה שבתמונה (140 שקלים), היתרון שלו הוא תאורת הלד המשתנה שנותנת אינדקציה לכמה זמן אנחנו תחת הזרם.
  • בדקתי והוא חוסך 40% מצריכת המים עם אותו תענוג של זרם.
  • בהנחה של שלש מקלחות זהות ביום, הצריכה החדשית היא 5.7 קוב מים ואחרי חסכון 3.7 קוב מים.
  • בהנחה של מחיר של 9 ש"ח לקוב מים אזי החסכון החודשי הוא 18 ש"ח.
  • והתחשיב הסופי, שבעה וחצי חודשים להחזר השקעה. כלל לא רע.

תגובות סגורות