מוצר חדש – ערכת ניסוי ומדידה

על-ידי


מאי 8, 2015 4:31 pm


בהמשך להתנסויות הקודמות פיצלנו את עמדות ההדגמה לשני מוצרים שונים.

1. מערכת מקוונת – עמדה מבוססת ארדוינו ורספברי פיי, שאוגרת נתונים מחיישנים שונים או אמצעי יצור של אנרגיות מתחדשות כמו פאנל סולארי וטורבינת רוח. העמדה מציגה את נתוני המדידה על צג מקומי ובעת חיבורה לאינטרנט גם על מסך באתר שלנו במספרים ובגרפים.

20150413_084825

2. מערכת מדידה – עמדה המבוססת ארדוינו שמציגה נתונים מחיישנים שונים או אמצעי יצור של אנרגיות מתחדשות כמו פאנל סולארי וטורבינת רוח, ללא אגירה. יכולה לשמש לניסויים פשוטים כמו בנית מעגל חשמל אך מצד שני יכולה לשמש תלמידים שרוצים לכתוב קוד בעצמם או לחבר חיישנים נוספים למערכת.

2015-05-08 08.39.38

תגובות סגורות