ניטור צריכת חשמל שוטף – בית ספר

על-ידי


ינואר 16, 2014 6:25 am


בבית ספר צין בשדה בוקר הותקנו 4 ינשופים אך ההשמשה שלהם ארכה זמן, כי הנתונים לא הגיעו לאינטרנט בגלל FIREWALL. בשעה טובה הכל נפתר, ויש לנו נתוני צריכה וההמתנה הייתה שווה.
הינשוף אוגר את נתוני הצריכה (במקרה זה באינטרנט) ומציג אותם בצורה גרפית, וגם מאפשר ייצוא הנתונים.
בפעולת הניטור שלנו אנו עוברים מדי יום על נתוני הצריכה ומנסים לאתר דפוסי צריכה חריגים כדי להתמקד בפעילות.
בבית הספר הספציפי הזה שולבה בניה ירוקה ולכן יש מעט שינויים טכנולוגיים שניתן לבצע, והחסכון יגיע משינוי התנהגות בעיקר ולכך בקשנו לצרף את התלמידים והמורים.
גרפים של הינשוף הוצגו בפני התלמידים והנה ציטוט ממה שארע באחת הכיתות לאחר מכן:

אחת המורות: היום היו שני שיעורים בכיתות ו' ו- ז' שבהם הצגתי את הגראפים.
בשיעור שלאחר מכן- המנהל נכנס לשיעור בכיתה ו' והילדים צעקו עליו לכבות אורות, שיש מספיק אור מבחוץ…. 🙂

אז הנה כמה דוגמאות
השוואה בין שני ימי צריכה מראה פער משמעותי. זיהוי הסיבה לפער יכול להביא לחסכון.
הזמנים בגרפים הם של אנגליה, שעתיים מאצלנו

והנה אותו פער בהצגה שיכולה לסייע בהבנה.  ראו את הפעלת המיזוג ביום השני משמאל עוד לפני הפיק הגדול, אך הצריכה גם במשך היום גבוהה יותר וצריך להבין למה.

כך צריך להראות גרף צריכה של בית ספר. ירידה כמעט לאפס במשך הלילה
ולא כך צריך להראות גרף צריכה יומי. ראו מה פועל שם בלילה. איפיון הצריכה מצביע על מזגן שנשאר לעבוד או מתקן קירור מים. גם איפיון הצריכה במשך היום שונה בין המבנים וגם את זה צריך לבדוק ולהבין את הסיבה אך הבעייה בשלב זה היא בלילה!!

from Blogger http://ift.tt/1crSaSB
via IFTTT

תגובות סגורות