פרוייקטים מתנהלים ומסמכים להפצה

  1. ממונה אנרגיה וייעוץ אנרגיה שוטף ל 9 רשויות הכלולות באשכול נגב מערבי.
  2. ייעוץ אנרגיה שוטף  באשכול נגב מזרחי הכולל 11 רשויות במרכז ומזרח הנגב.
  3. הדרכה ופרויקטים סביבתיים בבתי ספר במועצה האיזורית נווה מדבר
  4. ליווי פרויקט התייעלות במבני עירייה בעיריית נתניה.
  5. ליווי פרויקט התייעלות במבנה עירייה ובית ספר בעיריית הרצליה.

ערכת איסוף נתונים מקוונת אקופוניקה

קיט ניסויים והדגמה אנרגיות מתחדשות

ניסויים קיט הדגמה אנרגיות מתחדשות (נספח)

תכנית לימוד שנתית סביבתית (זוגות בתי ספר)

תכנית לימוד שנתית סביבתית

תכנית לימוד שנתית בנושא הידרופונקיה וחקלאות מקיימת