פרויקט סביבתי קהילתי ב 11 בתי ספר בדואים

על-ידי


יוני 30, 2016 6:13 am


חברתנו תעביר הדרכה בנושאי סביבה ב 11 בתי ספר בדואים (8 ברהט ו 3 ממזרח לבאר שבע) בחדשים ספט-נוב 2016 בשיתוף פעולה עם היחידה הבדואית בחברה להגנת הטבע .

בתי הספר בחרו נושא הדרכה מתוך רשימה שהוצגה להם, והפרויקט יתמקד בהדרכת תלמידים, ביצוע ניסויי חקר בציוד שיסופק על ידינו, וימי שיא (וכל זה כאמור בשלשה חדשים מרוכזים).

הנושאים שהוצעו ונבחרו אמורים להוביל גם יוזמה חברתית / קהילתית בתחום ההדרכה.

אנו נרגשים לקראת פרויקט זה ונדווח באופן שוטף

רשימת בתי הספר שישתתפו בפרויקט

 • שייח חמיס – אנרגיות מתחדשות
 • א זהרה – אנרגית האור
 • ג'זאלי – אנרגיות מתחדשות
 • עומר אל חטאב – חקלאות מקיימת
 • אל אחא – חקלאות מקיימת
 • אל הוזייל – חקלאות מקיימת
 • אבן סינא –
 • צלאח א  דין – התייעלות אנרגטית
 • דריג'את –
 • תל ערד – התייעלות אנרגטית
 • אל פורעה ב'

תגובות סגורות