פרטי החברה

יוזמה – פרויקטים חברתיים וסביבתיים בע"מ. ח"פ- 514577592

חשבון בנק: בנק לאומי (10) סניף 946 חשבון 61230046

כתובת: וויצמן 200/16 כפר סבא ישראל 44392

חשבון פייפאל: roni@yozma.net

תעודת התאגדות של החברה

ניכוי מס במקור

אישור ניהול פנקסים

תעודת עוסק מורשה

תקנון החברה