קיט חיישנים מקוון – תאורה וספקטרום

על-ידי


ינואר 24, 2015 9:14 am


סיימנו את הבנייה של קיט חישנים מקוון המבוססת על ארדוינו ורספברי פי.

הקיט נבנה בצורה מדולרית כך שניתן למעשה לחבר אליו כל סוגי חיישנים.

הרכיבים:

לוח ארדוינו אליו מחוברים חיישנים שונים (בדוגמה המצורפת חיישן תאורה, מדידת מתח מפאנל סולרי, וחיישן ספקטרום תאורה שמודד ערכים לצבעים השונים באור).

2014 - 1

הארדוינו מחובר באמצעות כבל USB למחשב זעיר (רספברי) אך אפשר לחבר אותו גם למחשב רגיל.

הרספברי דוגם את החיישנים כל דקה (ניתן לשינוי) ושומר את הנתונים בקובץ CSV מקומי.

בנוסף ניתן לראות את הנתונים בעמוד HTML על שרת ברספברי.

Screenshot from 2015-01-24 09:10:14

במידה והמערכת מחוברת לאינטרנט הנתונים גם מוזנים לבסיס נתונים מקוון ומוצגים בפורטל.

קישור לפורטל מקוון

גרפים מאקסל

המערכת מאפשרת למעשה לעשות ניסויים ומדידות בכל תחום.

image

 

לדוגמה מדידת ספקטרום האור במשך היממה, או השוואת תפוקה של פאנל סולארי אל מול רמת התאורה. 

המערכת כולה מבוססת על רכיבי מדף פשוטים ושווים לכל נפש ואת הקיט יכולים להרכיב ולתחזק גם בני נוער.

תגובות סגורות