שירות חדש – דו"ח חודשי בנושא צריכת חשמל במוסדות

על-ידי


פברואר 2, 2015 8:11 am


מערכת הבקרה שלנו המבוססת על מכשירי מדידת צריכת חשמל מקוונים נמצאת כעת כבר בכ 20 בתי ספר, כמה בתים פרטיים ובמהלך התקנה במוסדות נוספים.

אנו מתחילים לספק כעת שירות של דו"ח צריכה חדשי המבוסס על נתוני הצריכה והניתוח שלנו.

בקישור זה ניתן לראות דו"ח לדוגמה לבית ספר.

העובדה שיש לנו ניטור רציף מאפשרת לאתר שינויים בדפוסי צריכה ומקלה על צוות בית הספר לאתר 'פינות חשוכות' בהן ניתן להתייעל.

לדוגמה בחינה של מנעד צריכה בימי שבת מראה שישנם מכשירים שפועלים בחלק מימי השבת. נוהל מסודר ויישומו יפתור בעיה זו

image (4)

 

ובחינה שוטפת של מבנים המבוססת על ההתראות שהגדרנו תגלה את המזגנים שהושארו לעבוד במבנה זה בסוף שבוע

pubchart

 

תגובות סגורות