תחילת פעילות סביבתית בבתי ספר יהודים ובדואים בנגב במסגרת תכנית שנתית

על-ידי


אוקטובר 23, 2015 10:05 am


אנו מעבירים תכנית לימודים שנתית בנושאי סביבה בכמה בתי ספר בדואים בנגב במועצה האיזורית נווה מדבר, ובבית הספר היסודי צין במדרשת בן גוריון. התכנית בבית ספר זה תהיה כחלק מפעילות זוגות בתי ספר ותערך בשיתוף פעולה עם בית הספר הבדואי עבדה בעבדת. התלמידים ילמדו נושאי סביבה דומים ויבצעו ניסויי חקר ולימוד משותף, כשהמטרה מחד היא להנחיל את הידע לשאר התלמידים בשני בתי הספר, וליצור ערוצי שיתוף פעולה והדברות בין התלמידים היהודים והבדואים.

במסגרת הפעילות יועבר חומר תאורטי בכיתה (עם הפעלות) והשיא יהיה בביצוע ניסויי חקר באמצעות ערכות מדידה שפתחנו לצורך זה. העמדות כוללת מדי טיפרטורה, צגים דיגיטליים והפעלה סולארית. וכן אגירת נתונים שאותם ניתן להציג בגרפים ובאינטרנט. הכל נעשה באופן ידידותי לתלמידים .

להלן מספר תמונות המפעילות בבית הספר הבדואי אבו קירינאת א' וצין במדרשת שדה בוקר. (תמונות נוספות תמונות נוספות)

נושאי הלימוד הבאים יהיו זיהום אור, אנרגיות מתחדשות, וחקלאות מקיימת. בכולם יעשה שימוש בערכות המדידה שפתחנו לצורך הפעילות.

 

בית ספר צין במדרשת בן גוריון

שימוש בערכות למדידה

 

בית ספר אבו קרינאת על ציר באר שבע דימונה

תגובות סגורות