קישור למסמך   בהמשך לשיתופי פעולה עם כמה בתי ספר, ומועצות איזורית, קדמנו מתווה של תכנית לימודים שנתית בתחום הסביבה, אותה אנו מתכוננים להעביר בשנה הקרובה, בכללותה, בכמה בתי ספר. העקרון של התכנית הוא פיתוח פלטפורמה חקר וניסוי מקיימת בבית הספר, המתבססת על הכשרת מורים וציוד מקצועי מודולרי, מה שיאפשר המשך התכנית גם בשנים שלאחר […]

קרא עוד