קיט ארדוינו כערכה לימודית לבית ספר צין בשדה בוקר

על-ידי


ינואר 3, 2014 4:36 pm


בתמונה קיט ארדוינו שישמש קיט לימודי לתלמידים בבית ספר צין בשבוע הסביבה בינואר 2014 ולמחקר באופן כללי (תמונות נוספות).

תגובות סגורות